Lao Động Phổ Thông

  • - Cấp bậc: Nhân Viên
  • - Ngày hết hạn: 8/31/2016
Mô tả

- Làm việc theo sự hướng dẫn của quản lý
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Yêu cầu
 

- Trung thực, siêng năng làm việc

Hạn nộp 8/31/2016

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1

Điện thoại: 0839118552

Website: