Quy chế hoạt động

I. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch điện tử Newworks.com.vn do Công ty CP Phát Triển Kinh Doanh Dịch  Vụ Sài Gòn thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử (gồm có người tìm việc/ứng viên và nhà tuyền dụng) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Newworks.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Newworks.com.vn và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc  làm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Newworks.com.vn.

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Newworks.com.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin tuyển dụng/việc làm hoặc ứng viên tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Newworks.com.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Newworks.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

II. Quy định chung

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn do Công ty CP Phát Triển Kinh Doanh Dịch Vụ Sài Gòn phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.newworks.com.vn (sau đây gọi tắt là: ―Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn‖).

Định nghĩa chung:
Nhà Tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Newworks.com.vn bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty, tìm hồ sơ ứng viên.

Ngƣời tìm việc/ứng viên: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm và tạo hồ sơ trực tuyến dành để nộp ứng tuyển vào công việc yêu thích hoặc mong muốn được đăng trên website Newworks.com.vn. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.
Thành viên: là bao gồm cả nhà tuyển dụng và người tìm việc/ứng viên đăng ký sử dụng trang web Newworks.com.vn.

-    Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Newworks.com.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website Newworks.com.vn.
-    Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Newworks.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn.
-    Khi bạn đăng ký là thành viên của Newworks.com.vn, thành viên hiểu rằng:
+  Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
+ Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

Hàng hóa:  Được  hiểu  là  ― thông  tin  việc  làm‖  được  đăng  tin  tại  các  mục  trên website
Newworks.com.vn.
Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những  nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Newworks.com.vn.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho ngƣời tìm việc:

  a. Tạo hồ sơ cá nhân trực tuyến:
Người tìm việc sẽ tiến hành tạo hồ sơ cá nhân trực tuyến. Khi có nhu cầu ứng tuyển trên Newworks.com.vn. Người tìm việc sẽ gởi hồ sơ đó cho nhà tuyển dụng. Trong một vài trường hợp nhà tuyển dụng sẽ trực tiếp tìm đến hồ sơ của người tìm việc để gửi yêu cầu mời phỏng vấn.

Tạo tài khoản đăng nhập bằng cách chọn nút “ Đăng ký ” và chọn “ Đăng ký ngƣời tìm việc “ rồi điền thông tin đăng ký tài khoản hoặc có thể đăng nhập bằng tài khoản liên kết với Facebook.

tuyen dung

tuyen dung

tuyen dung

Các bước tiến hành :

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Newworks.com.vn

tuyen dung

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, thành viên click chọn ―Tạo CV‖ hoặc “ Đăng hồ sơ” để tạo CV ứng tuyển

tuyen dung

Bước 3: Thành viên điền đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu bắt buộc, thông tin học vấn & bằng cấp, địa chỉ, thông tin nhà tuyển dụng, Kỹ năng, thông tin chung và ngoại ngữ,…và chọn nút “ Cập nhật”

tuyen dung

tuyen dung

Bước 4: Sau khi hồ sơ được tạo thành công và sẽ được người quản lý website kiểm duyệt theo qui định và cho hiển thị lên website nếu thông tin là hợp lệ

Để quản lý thông tin (thông tin tài khoản, hồ sơ và các thông tin khác như các việc làm đã ứng tuyển, tạo thông báo việc làm tự động,..) thành viên sẽ cần đăng nhập vào tài khoản và vào phần quản lý tài khoản

  b. Nộp hồ sơ ứng tuyển trực tuyến:

Bước 1: Lựa chọn công việc mà thành viên có nhu cầu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công việc (điều kiện tuyển dụng, quyền lợi người làm….) trong mục ―tìm kiếm‖ hoặc các tin đăng đang hiển thị ở trang chủ

tuyen dung

tuyen dung

Bước 2: Chọn bài đăng của nhà tuyển dụng mà bạn có nhu cầu rồi gửi hồ sơ bằng cách nhấp vào tiêu đề bài viết để xem chi tiết và chọn “ Nộp hồ sơ” để gửi hồ sơ ứng tuyển.

tuyen dung

Bước 3: Chọn CV đã tạo và nhập tiêu đề kèm yêu cầu muốn gửi đến nhà tuyển dụng và chọn nút “ Gửi”

tuyen dung

Bước 4: Hồ sơ sẽ được gửi đến cho nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng sẽ xác nhận lại  thông tin với người tìm việc nếu người ứng tuyển đạt đủ các yêu cầu của họ.

Ứng viên có thể quản lý hoặc xem lại các việc mà mình đã nộp hồ sơ ứng tuyển trong mục “ Hồ sơ đã đăng” hoặc “ Công việc đã lƣu”, “ Công việc đã nộp hồ sơ ở khung Trung tâm quản lý trong tài khoản của mình.

tuyen dung

2. Quy trình dành cho nhà tuyển dụng:

  a. Đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng:
Bước 1: Nhà tuyển dụng có nhu cầu tìm kiếm ứng viên hoặc đăng tin tuyển dụng có thể click chọn ―Đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng‖ ở mục đăng ký tài khoản và điền thông tin đăng ký theo mẫu

tuyen dung

tuyen dung

tuyen dung

Bước 2: Newworks.com.vn sẽ xét duyệt thông tin đăng ký của Nhà tuyển dụng và kích hoạt tài khoản tuyển dụng

Bước 3: Nhà tuyển dụng có thể đăng nhập để đăng tin tuyển dụng hoặc xem hồ sơ của ứng viên

  b. Đăng tin tuyển dụng

Bước 1: Đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng trên trang Newworks.com.vn

tuyen dung

Bước 2: Chọn ―Đăng tin‖ để đưa thông tin tuyển dụng lên Newworks.com.vn

tuyen dung

Bước 3: Điền thông tin tuyển dụng gồm các thông tin chung như nơi làm việc, vị trí tuyển, lương,…và thông tin công việc gồm các yêu cầu cho công việc như kinh nghiệm, thời gian, ngôn ngữ, kỹ năng, mô tả công việc

tuyen dung

tuyen dung

Bước 4: Chọn “Hoàn thành” để hiển thị tin đăng lên Newworks.com.vn.

Bước 5: Ban quản trị Newworks.com.vn sẽ xét duyệt tinh đăng nếu hợp lệ sẽ cho hiển
thị ngày, nếu tin đăng quy phạm hoặc chọn sai chuyên mục đăng tin Newworks.com.vn
sẽ phản hồi và yêu cầu chỉnh sửa qua email cho nhà tuyển dụng

Bước 6: Nhà tuyển dụng sẽ nhận hồ sơ ứng tuyển và bắt đầu xem xét hồ sơ ứng tuyển gửi về cho tin đăng của mình trong mục “Hồ sơ ứng viên” trong tài khoản của nhà tuyển dụng.

tuyen dung
 
Ngoài ra nhà tuyển dụng thông qua gói dịch vụ đăng ký với Newworks.com.vn có thể xem hồ sơ của các ứng viên đang đăng tải trên Newworks.com.vn để mời phỏng vấn nếu xét thấy hồ sơ đó là phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của mình.
-    Nhà tuyển dụng chọn “ Tìm hồ sơ”

tuyen dung

-    Chọn hồ sơ ứng viên đang ứng tuyển các vị trí mà nhà tuyển dụng cần tuyển dụng để xem thông tin chi tiết của ứng viên đó. Nếu thấy phù hợp nhà tuyển dụng có thể chọn “ Mời phòng vấn” để gửi thông tin mời phỏng vấn đến ứng viên đó.

tuyen dung
 
3. Chính sách vận chuyển/ bảo hành/ đổi trả

Do đặc thù Newworks.com.vn là website cho phép nhà tuyển dụng và người tìm việc đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có chính sách vận chuyển, bảo hành, đổi trả. Việc tuyển dung, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thức như : Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…

4. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh
Khi phát sinh tranh chấp, Công ty CP Phát Triển Kinh Doanh Dịch Vụ Sài Gòn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1:Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác qua email: newworks.center@gmail.com.

+ Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

+ Bước 3: Tuy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. Newworks.com.vn người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website Newworks.com.vn.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Gửi khiếu nại tại địa chỉ :
Công ty CP Phát Triển Kinh Doanh Dịch Vụ Sài Gòn Địa chỉ: 328 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM Điện thoại: 0886233399 – Hotline: 19007083
Email: newworks.center@gmail.com

Quy định khiếu nại, cảnh báo, tranh chấp
-    Tất cả các bài đăng không đủ các điều kiện dưới đây sẽ bị khóa:
•    Đối tượng bị phản ánh bởi thành viên Newworks.com.vn.
•    Sự việc phải liên quan đến bài viết của thànhviên đó trên Newworks.com.vn.
•    Phải có bằng chứng cụ thể.
•    Không có ngôn từ xúc phạm, chửi tục, hăm dọa.
-    Khi khiếu nại phải đưa ra bằng chứng cụ thể, rõ ràng, đồng thời phải có:
•    Tài khoản của người khiếu nại.
•    Link dẫn chứng liên quan.
 
Newworks.com.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người  tìm việc. Vì vậy,  đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên         sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có  vai  trò  trách  nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. Đối với Newworks.com.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc  và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng  đã  giải  quyết  xong  tranh  chấp  phải  có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Newworks.com.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Newworks.com.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp  luật  có  thẩm  quyền  tùy  theo  mức  độ  của  sai  phạm. Newworks.com.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Newworks.com.vn

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn  không thể  giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp  của các bên.

IV. Quy trình thanh toán

-    Quy trình thanh toán dành cho nhà tuyển dụng và ngƣời ngƣời lao động: hiện nay do đặc thù của nên hầu hết người lao động khi dự tuyển không phải mất phí đối với nhà tuyển dụng, và nhà tuyển dụng cũng vậy không phải trả phí trực tiếp khi tuyển dụng người lao động (hoặc có thể phát sinh chi phí  qua hình thức khác do người nhà tuyển dụng và người lao  động tự thỏa thuận với nhau).

-    Quy trình thanh toán giữa Newworks.com.vn và nhà tuyển dụng: nhà tuyển dụng đăng tin/quảng cáo cung cấp thông tin đầy đủ và sẽ thanh toán theo nội dung đã ký kết trong hợp đồng, thanh toán trực tiếp tại Công ty CP Phát Triển Kinh Doanh Dịch Vụ Sài Gòn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng cho Công ty CP Phát Triển Kinh Doanh Dịch Vụ Sài Gòn

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin Newworks.com.vn. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế  tối đa rủi ro có thể phát sinh.
 
Người tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email). Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Newworks.com.vn có chính xác không.

Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Newworks.com.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.

Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là  các thông tin mà Newworks.com.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Newworks.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
-    Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
-    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn.
-    Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
-    Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 
-    Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Newworks.com.vn.
-    Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lƣu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Newworks.com.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Công ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Dịch Vụ Sài Gòn
Trụ sở chính: 328 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM
Email: newworks.center@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để ngƣời dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Newworks.com.vn thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Newworks.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Newworks.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên hệ: newworks.center@gmail.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên trên Newworks.com.vn được Newworks.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Newworks.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Newworks.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Newworks.com.vn.
Ban quản lý Newworks.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện th…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Newworks.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII. Quản lý thông tin xấu

1. Quy định thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên đăng tin bài rao bán sản phẩm sai chuyên mục Ban quản trị Newworks.com.vn sẽ gửi email thông báo và xóa bài viết đó.
Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn  cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn trong bản Quy chế này.
Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Newworks.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn.

2. Hành vi cấm trong hoạt động đặt banner để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Newworks.com.vn.

-    Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
-    Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
-    Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
-    Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương  thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
-    Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
-    Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
-    Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:

Sau khi nhà tuyển dụng đăng tin bài tuyển dụng sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Newworks.com.vn kiểm soát và xét duyệt rồi mới cho hiển thị lên website.
Newworks.com.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng tuyển dụng của nhà tuyển dụng  nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Newworks.com.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
Newworks.com.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

VIII. Trách nhiệm trong trƣờng hợp phát sinh lỗi kỹ thuật


Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn  bộ  hệ  thống   kỹ  thuật.  Tuy  nhiên,   trong  trường  hợp   xảy  ra   sự   cố   do   lỗi   của Newworks.com.vn, Newworks.com.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.
Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo   các quy trình hướng dẫn.
Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất  cho các thành viên tham gia giao  dịch. Trường hợp phát  sinh  lỗi  kỹ thuật,  lỗi  phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch  được
 newworks.center@gmail.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn.
 
Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao  dịch TMĐT Newworks.com.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và  trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn:

Sàn  giao  dịch  TMĐT  Newworks.com.vn  có  trách  nhiệm  xây dựng,  thực  hiện  ―cơ  chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyến dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ‖ theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia  và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành  viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tùy theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn sẽ có  phướng án giải quyết bảo vệ quyền lợi của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn loại bỏ khỏi website những thông tin đăng tuyển dụng/hồ sơ ứng viên không hợp lệ với thỏa thuận sử dụng của website, vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn yêu cầu người bán các hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa/dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật  quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)
 
Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: thương mại/giao dịch điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm việc làm/ứng viên và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn

Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. Quyền và trách nhiệm của Đối tác Nhà Tuyển Dụng

1. Quyền của Nhà Tuyển Dụng

Sau khi tạo tài khoản hoặc ký hợp đồng vể quảng cáo đăng tin thì nhà tuyển dụng sẽ được cấp một tài khoản để cập nhật thông tin giới thiệu về công ty, ngành nghễ hoặc linh vực đang hoạt động kinh doanh trên Newworks.com.vn.

Nhà tuyển dụng sẽ được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản tài khoản hoặc tin đăng trên Newworks.com.vn qua tổng đài hỗ trợ hoặc email đến bộ phận chăm sóc, tư vấn của Newworks.com.vn.
Nhà tuyển dụng được quyền đăng tin tuyển lao động, xem thông tin hồ sơ ứng tuyển và hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản lý Newworks.com.vn đề ra trong quá trình hoạt động.

2. Trách nhiệm Đối tác Nhà Tuyển dụng

Nhà Tuyển dụng cung cấp đầy đủ thông tin như tên công ty, ngành nghề lĩnh vực hoạt động, website (nếu có),… cho ban quản lý Newworks.com.vn.
Nhà tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp cho Newworks.com.vn bản sao giấy đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp Nhà tuyển dụng là chủ sở hữu một thương hiệu sản phẩm/dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của một nhãn hàng thì Nhà tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp một (01) bản photo có công chứng giấy đăng ký thương hiệu hoặc giấy Ủy quyền phân phối của nhãn  hàng đó.
 
Nhà tuyển dụng phải cam kết các thông tin, giấy tờ cung cấp là chính xác và phải là bản gốc hoặc bản sao y có công chứng của chính quyền địa phương.
Nhà tuyển dụng có trách nhiệm niêm yết chính xác thông tin công việc cần tuyển, lương, thời gian làm việc….một cách cụ thể, rõ ràng.

Phối hợp với Newworks.com.vn giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa thành viên với Nhà tuyển dụng về những khiếu nại trong quá trình tuyển dụng. Nhà tuyển dụng có nghĩa vụ  phải bồi thường những thiết hại của thành viên khi lỗi được xác định thuộc về Nhà tuyển dụng.

XI. Quyền và trách nhiệm thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn

1. Quyền của thành viên Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn

Khi đăng ký trở thành thành viên của Newworks.com.vn và được Newworks.com.vn đồng ý, thành viên sẽ được Newworks.com.vn đăng tin bài liên quan (tin/quảng cáo tuyển dụng, hồ sơ ứng viên) đến việc tuyển dụng/tìm kiếm việc làm trên Newworks.com.vn.

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những hồ sơ tuyển dụng, nội dung công việc đăng tải/ quản lý hồ sơ cá nhân, theo dõi việc làm phù hợp tại Newworks.com.vn.

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT  Newworks.com.vn  hướng    dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tạo hồ sơ, nộp đơn ứng tuyển  hoặc đăng tin tuyển dụng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn.

CareerBuilder.vn cấp quyền đăng thông tin tuyển dụng và/hoặc tìm kiếm ứng viên trên
Newworks.com.vn (dựa theo thỏa thuận sử dụng dịch vụ).

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn.

2. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 
Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn.

Thành viên người tìm việc, người tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc tuyển dụng hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tuyển dụng và người tìm việc diễn ra qua sàn.

Thành viên người tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người tuyển dụng. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn  cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Newworks.com.vn.

XII. Điều khoản áp dụng


Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Newworks.com.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện  tử Newworks.com.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Newworks.com.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
 
Quy chế hoạt động sẽ được Newworks.com.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Newworks.com.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XIII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Newworks.com.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của thành viên/khách hàng xin vui lòng liên hệ với Newworks.com.vn
thông tin dưới đây để được giải đáp:

Phòng Hỗ trợ khách hàng
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Dịch Vụ Sài Gòn Địa chỉ: 328 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM Điện thoại: 0886233399 – Hotline: 19007083
Email: newworks.center@gmail.com
Hỗ trợ trực tuyến:
Đăng ký miễn phí:
Nhà tuyển dụng Người tìm việc
19007083